Дистанційне підвищення кваліфікації педагогічних працівників (роз’яснення управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки)

  1. Згідно з пунктом 6 статті 59 Закону України «Про освіту» порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників, включно з порядком оплати, умовами й порядком визнання результатів підвищення кваліфікації, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пунктом 3 статті 59 Закону України «Про освіту» педагогічна рада закладу освіти на основі пропозицій педагогічних працівників затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників з відривом чи без відриву від освітнього процесу.

Згідно з пунктом 1 статті 59 Закону України «Про освіту» заклади освіти, в яких працюють педагогічні працівники, сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації.

  1. Листом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2020 року №1/9-323 щодо проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах послаблення карантинних обмежень закладам післядипломної освіти для запобігання поширенню корона вірусної хвороби рекомендовано проводити семінари, тренінги, конференції з використанням дистанційних технологій.
  2. Пунктом 6 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №800, передбачено, що педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними видами і формами, зокрема за дистанційною формою, а також поєднуючи різні форми.
  3. Оскільки відповідно до пунктів 1 та 32 Порядку №800 підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів і установ освіти забезпечується їхніми засновниками (або уповноваженими ними органами) та органами управління відповідних закладів освіти з обов’язковим укладанням договору між керівником закладу освіти та суб’єктом підвищення кваліфікації, зокрема ЗПО (закладом післядипломної освіти), рішення щодо підвищення кваліфікації працівника з відривом чи без відриву від освітнього процесу, виходячи з конкретних умов перебігу навчального процесу у закладі освіти, приймає його керівник.
  4. Окрім гарантій щодо збереження місця роботи (посади) та середньої заробітної плати, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів від 28.06.1997 року №695 «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва», працівникам також гарантовано матеріальну компенсацію за проїзд до місця підвищення кваліфікації, проживання, харчування. Очевидно, що за дистанційної форми підвищення кваліфікації, коли процес відбувається на одному місці, лише з застосуванням засобу комунікації, відпадає потреба у здійсненні таких виплат.
  5. Згідно з пунктом 5 статті Закону України «Про освіту» на час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу в обсязі, визначеному законодавством, за педагогічним працівником зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньої заробітної плати.
  6. Пунктом 35 Порядку №800 встановлено, що на час підвищення кваліфікації педагогічним працівником відповідно до затвердженого плану з відривом від виробництва (освітнього процесу) в обсязі, визначеному законодавством, за ним зберігається місце роботи (посади) та середня заробітна плата.
  7. Статтею 122 Кодексу законів про працю України також передбачено, що в разі направлення працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством.
  8. Відповідно до пункту 1.2 Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 року №466, яке поширюється на дистанційне навчання у закладах післядипломної педагогічної освіти або структурних підрозділах вищих навчальних закладів, наукових і освітньо-наукових установ, що здійснюють післядипломну освіту (далі – ЗПО), під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
  9. Для педагогічних працівників, які направляються на підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу, встановлюються гарантії, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 року №695 «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва».

За матеріалами журналу «Методист», 2021 рік, №1-2

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *