Нормативна база

 
ПОШУК ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

 

Організація освітньої діяльності у 1-4-х класах закладів загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році здійснюється:
 1. Оновлене Положення про заклад дошкільної освіти
 2. Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
 3. Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,
 4. Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»
 5. Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2 класах) (у редакції постанови Кабінету Мінстрів України від 24 липня 2019р.№688),  Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах).
 6. Наказу МОНУ №13 7від 13.02.2018 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи»
 7. Інструкції щодо ведення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015№412
 8. Наказу МОНУ №923 від 20.08.2018р. «Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі»
 9. Листа МОН України від 02.04.2018 №1/9-190 “Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи” 
 10. Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01
 11. Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, наказ МОН України від 19.08.2016 №1009
 12. Методичних рекомендацій щодо викладання в початковій школі у 2018\2019 н.р.,додаток до листа МОНУ ВІД 03.07.2018р.№1\9-415
 13. Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи, додаток до наказу МОНУ від 23.03.2018р.3283
 14. Листа МОН України від 28.01.2014р.№1\9-72 Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань
 15. Листа МОН України від 10.11.2016 р.№1\12-5366 Щодо перевірки зошитів
 16. Інструктивно-методичних рекомендацій щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти,додаток до листа МОНУ від 19.04.2018№1\9-249
 17. Лист МОН України № 1/11-5966 від 01.07.2019 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році»
 18. Переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році
 19. Лист МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 “Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019-2020 н.р.”
 20. Лист МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»
 21. Лист МОН України від 18.07.2019 №1/9-462  “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 навчальному році”
 22. Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок
 23. Лист МОН України від 22.07.2019 №1/9-471 “Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу”
 24. Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році
 25. Положення про сертифікацію педагогічних працівників
 26. Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти
 27. Нова українська школа. Презентація освітнього простору початкових класів
 28. Вимоги до  шкільних меблів для  Нової  української  школи
 29. Впровадження нового освітнього простору #НОП