Підвищення кваліфікації педагогів дошкільної освіти: МОН затвердило програму

Загальна кількість годин, що відводиться на засвоєння змісту програми – 45 годин.

Міністерство освіти і науки України затвердило Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно з оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти. Відповідний наказ № 397 від 31 березня МОН опублікувало на своєму сайті.

Так, програма передбачає формування загальних та фахових компетентностей щодо імплементації оновленого Стандарту з урахуванням особистісно орієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: науково-педагогічні працівники, фахівці Центрів професійного розвитку, методисти відділів дошкільної освіти обласних/міських інститутів післядипломної освіти; педагогічні працівники закладів освіти, які забезпечують здобуття дошкільної освіти дітям відповідного віку.

СЕРЕД ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • ознайомлення педагогічних працівників зі стратегіями та тенденціями, що склали основу для розроблення змісту оновленого Стандарту;
 • формування розуміння слухачами сутності понять «Державний стандарт дошкільної освіти», «цінності дошкільної освіти», «компетентність», «освітнє середовище» «результати навчання», «якість дошкільної освіти», «змістове наповнення Стандарту»;
 • удосконалення здатності та готовності цільової аудиторії планувати освітній процес з урахуванням положень оновленого Стандарту для вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії дитини дошкільного віку;
 • формування здатності педагогічних працівників організовувати різні види діяльності дітей у закладі дошкільної освіти на засадах діяльнісного, компетентнісного, особистісно-орієнтованого, інтегрованого, соціокультурного підходів та базових принципах:

– демократичність;

– рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожній дитини, освіти без дискримінації за будь-якими ознаками;

– забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору;

– міжвідомча взаємодія;

– державно-громадське та державно-приватне партнерство в організації та управлінні дошкільною освітою;

– соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього процесу.

 • вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з батьками вихованців задля підвищення культури відповідального батьківства.

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ НЕОБХІДНО ОПАНУВАТИ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРАЦІВНИКУ:

 • збереження цінностей дитинства, примноження здобутків дошкільної освіти, розуміння шляхів її поступу в історичній ретроспективі;
 • вільне використання цифрових технологій для реалізації освітніх завдань та вдосконалення професійної діяльності;
 • генерування нових ідей (креативність);
 • прийняття обґрунтованих рішень;
 • співпраця та взаємодія у команді;
 • організація партнерської взаємодії з батьками вихованців;
 • міжособистісна взаємодія;
 • рефлексія та саморозвиток.

ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ НЕОБХІДНО ОПАНУВАТИ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРАЦІВНИКУ:

 • визначати та оцінювати актуальні проблеми дошкільної освіти;
 • враховувати українські традиції та міжнародні практики в реалізації змісту оновленого Стандарту;
 • розробляти змістово-методичне забезпечення освітнього процесу з урахуванням вимог оновленого Стандарту;
 • розвивати у дітей дошкільного віку базові якості особистості (самостійність, відповідальність, працелюбність, лідерство, людяність, спостережливість, справедливість, ініціативність, активність, креативність та ін.);
 • навчатися впродовж життя з метою підвищення особистісно-професійного саморозвитку;
 • вивчати запити й очікування всіх учасників освітнього процесу в закладі освіти задля підвищення якості дошкільної освіти.

Програма складається з теоретичної складової, практичної складової, самостійної роботи; у змісті програми – 16 взаємопов’язаних тем.

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна/мережева

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН, ЩО ВІДВОДИТЬСЯ НА ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТУ ПРОГРАМИ – 45 ГОДИН (1,5 КРЕДИТ ЄКТС), З НИХ:

 • Лекційні заняття – 6 годин;
 • Практична робота – 26 годин;
 • Самостійна робота – 11 годин;
 • Підсумкові заходи – 2 години.

Підвищуйте свою кваліфікацію на «Всеосвіті» – це не лише корисно, але й зручно. Ми пропонуємо чудові онлайн-курси від освітніх експертів, актуальні вебінари, в яких спікери діляться власними лайфхаками, марафони, в яких ви дізнаєтеся про сучасні інструменти організації освітнього процесу та конференції, де фахівці нададуть практичні поради з будь-яких освітніх аспектів.

І найголовніше, що заклади освіти можуть співпрацювати зі «Всеосвітою» у сфері підвищення кваліфікації та отримати чимало переваг!

Обирайте, що вам до вподоби та навчайтесь у будь-який час!

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *