Для директорів базової НУШ затвердили програму підвищення кваліфікації

nus.org.ua

МОН затвердило типову програму підвищення кваліфікації для директорів шкіл, які впроваджують новий Держстандарт базової середньої освіти.

Відповідний наказ опубліковано на сайті МОН.

На основі цієї типової програми субʼєкти підвищення кваліфікації можуть розробляти свої програми для підвищення кваліфікації керівників ЗЗСО, використовуючи всі або окремі модулі чи теми та доповнюючи її темами чи модулями з інших типових програм підвищення кваліфікації педпрацівників.

Програма для директорів складається з 14-ти модулів:

1. Нормативно-правова компетентність:

 • Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу освіти (2 години);
 • Документообіг у закладі освіти. Створення нормативних документів закладу освіти як інструмент як інструмент реалізації його автономії (6 годин);
 • Нормативно-правове забезпечення трудових відносин у закладі освіти (6 годин).

2. Компетентність стратегічного управління закладом освіти:

 • Запити та очікування всіх учасників освітнього процесу для оптимізації та трансформування закладу освіти (4 години);
 • Стратегія розвитку закладу освіти, стратегічне планування. Стратегія цифрової трансформації (5 годин);
 • Інноваційне управління розвитком закладу освіти (2 години);
 • Матеріальні й фінансові ресурси. Залучення та використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до стратегічних цілей та завдань закладу освіти (4 години);
 • Управління змінами (3 години);
 • Управлінські рішення з урахуванням оцінки наявних альтернатив і ризиків (3 години).

3. Компетентність стратегічного управління персоналом:

 • Кадрова політика в освітньому закладі як складова автономії закладу освіти (6 годин);
 • Управління професійним зростанням педагога (5 годин);
 • Мотивація та стимулювання персоналу закладу освіти до професійного розвитку (3 години).

4. Компетентність забезпечення якості освіти та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості:

 • Управління якістю освітньої діяльності в закладі освіти (2 години);
 • Освітня програма закладу освіти (4 години);
 • Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти (4 години);
 • Внутрішній моніторинг якості освіти (2 години);
 • Академічна доброчесність (3 години).

5. Компетентність забезпечення якості освіти на засадах функціонування зовнішньої системи забезпечення якості:

 • Державна політика в системі забезпечення якості освіти в Україні (3 години);
 • Інституційний аудит – складова зовнішнього оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти (7 годин);
 • Зовнішній моніторинг якості освіти (4 години).

6. Лідерська компетентність:

 • Лідерство як основа горизонтального управління (3 години);
 • Роль відповідального лідерства в комунікаційній діяльності закладу освіти (6 годин);
 • Тенденції розвитку позитивного іміджу закладу освіти (5 годин).

7. Емоційно-етична компетентність:

 • Професійна етика та емоційно-етична компетентність сучасного керівника закладу загальної середньої освіти (7 годин);
 • Професійна саморегуляція як системоутворювальна складова емоційно-етичної компетентності сучасного керівника закладу загальної середньої освіти (7 годин).

8. Компетентність педагогічного, соціального та мережевого партнерства:

 • Управління закладом освіти на засадах відкритості та толерантності (5 годин);
 • Прозора та відкрита інформаційна політика закладу освіти як один із ефективних механізмів освітнього менеджменту (5 годин);
 • Управлінські аспекти здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти (4 години).

9. Здоровʼязбережувальна компетентність:

 • Розбудова безпечного особистісно орієнтованого освітнього середовища як одна з важливих складових сучасного закладу освіти (3 години);
 • Створення в закладі освіти комфортних і безпечних умов праці та навчання для учасників освітнього процесу (3 години);
 • Формування здорового підростаючого покоління засобами оновленої системи харчування та надання домедичної допомоги (4 години);
 • Організація в закладі освіти освітнього середовища, вільного від насильства й булінгу (4 години).

10. Інклюзивна компетентність:

 • Розбудова інклюзивного освітнього середовища як пріоритетний напрям діяльності керівника закладу загальної середньої освіти (7 годин);
 • Управлінський супровід інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти (7 годин).

11. Проєктувальна компетентність:

 • Особливості професійної діяльності керівника закладу загальної середньої освіти як соціального проєктування (3 години);
 • Технології організаційного проєктування в професійній діяльності керівника закладу загальної середньої освіти (3 години).

12. Інноваційна компетентність:

 • Інноваційний освітній менеджмент як провідний напрям професійної діяльності керівника закладу загальної середньої освіти (7 годин);
 • Управління інноваційною діяльністю закладу загальної середньої освіти (7 годин).

13. Здатність до навчання впродовж життя:

 • Самоменеджмент керівника закладу освіти (6 годин);
 • Умови й ресурси професійного розвитку впродовж життя (8 годин).

14. Інформаційно-цифрова компетентність:

 • Цифрове безпечне освітнє середовище закладу освіти (6 годин);
 • Цифрові технології та електронні (цифрові) управлінські ресурси для здійснення планування та контролю за забезпеченням освітнього процесу (8 годин);
 • Особливості організації освітнього процесу за дистанційною і змішаною формами навчання (15 годин).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *