Професійний пошук

2021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-2016

ЗДО №131 Алгоритм педагогічної діяльності щодо навчання переказу літературних творів як шляху формування монологічного мовлення дітей дошкільного віку


ЗДО №84 Ранкові зустрічі у процесі формування соціальної впевненості  дітей дошкільного віку

ЗДО №60 Підвищення якості освітнього процесу засобами впровадження дидактичних ігор та вправ  за методикою «Кольорові палички Кюїзенера»  у роботі з дітьми  дошкільного віку
 
ЗДО № 66 Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти засобами українського музичного фольклору у світлі Концепції “Нова українська школа”
ЗДО №68 Педагогічна діагностика фізичного розвитку і здоров’я дітей за методикою М.Єфименка

ЗДО №125
Педагогічний досвід «Навчально-методичне та навчально-дидактичне забезпечення процесу організації роботи з розвитку у дітей старшого дошкільного віку навичок дотримання
правил безпеки життєдіяльності» 

 


ЗДО №64
Педагогічний досвід «Використання мнемотехнічний прийомів у навчанні дітей середнього та старшого дошкільного віку переказуванню літературних творів  Василя Сухомлинського!»


 


ЗДО №60
Педагогічний досвід «Формування свідомого ставлення дошкільнят  до навколишнього середовища у процесі впровадження освітнього курсу «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»


 


Фільм ЗДО №60 «Горобинонька», місто Миколаїв
«Перші кроки». Соціальна адаптація дітей з психофізичними порушеннями
в умовах закладу дошкільної освіти»

Фільм розкриває досвід роботи закладу з питань організації освітнього процесу в спеціальній групі, яку відвідують діти з психофізичними порушеннями; висвітлює роль спеціалістів закладу дошкільної освіти у реалізації індивідуальних програми розвитку кожної дитини та вплив партнерської взаємодії спеціалістів закладу й батьків у створенні розмаїття життя та рівних можливостей вихованців, які готові вирушити у великий суспільний  простір та йти до своєї мрії поряд з однолітками.


 

ЗДО №29, 141

Педагогічний досвід «Таврійський розпис як засіб художньо-естетичного розвитку та патріотичного виховання  дітей дошкільного віку»

ЗДО 29 141 Таврійський розпис

 


ЗДО №123

Педагогічний досвід «Інноваційні психолого-педагогічні технології як засіб мультидисциплінарного підходу у підготовці дітей до нової української школи»

ЗДО №123 «Синичка» 1

 

ЗДО №101
Педагогічний досвід «Упровадження соціально-фінансової освіти як основи формування життєвих навичок дітей старшого дошкільного віку»
(за програмою «Афлотот»)

№101 Мойсеєнко Афлотон


ЗДО №103
Педагогічний досвід «Створення дослідної лабораторії для організації гурткової роботи з розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку»

№103 Афанасьева Досл д


ЗДО №103
Відеофільм
«Хочу все знати»

 


ЗДО №125
Педагогічний досвід «Українська Світлиця як освітнє середовище для ознайомлення дітей дошкільного віку з українським народознавством»

№125 Полосова ЕС Свытлиця


ЗДО №125
Педагогічний досвід «Екологічна стежина як засіб формування уявлень у дітей старшого дошкільного віку про рослинний світ»

№125 Степанова Рослини


НВК-Чайка
Педагогічний досвід «Система організації ігор та вправ з водою в інтегрованому освітньому процесі у групі раннього віку»

Чайка Пiлюга вода


НВК-1
Педагогічний досвід «Дидактичне забезпечення освітнього процесу щодо формування дбайливого ставлення старших дошкільнят до власного здоров’я»

НВК 1 Шелегина Валеология


ЗДО №79
Відеофільм «Кріотерапія в роботі з дітьми з порушенням мовлення»

ДНЗ132

Педагогічний досвід «Дидактичні ігри та інформаційно-комунікаційні технології у процесі формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про час»

2018 132 Босяга


ДНЗ №140
Педагогічний досвід «Інформаційно-комунікаційні технології в корекційно-розвивальній роботі з дошкільниками, які мають затримку психічного розвитку»

Корегування


 


 


 


 


ДНЗ №140
Відеофільм «Інформаційно-комунікаційні технології в корекційно-розвивальній роботі з дошкільниками, які мають затримку психічного розвитку»

НВК_Чайка

Педагогічний досвід «Єдність і наступність освітнього процесу в умовах навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній заклад І ступеня-дошкільний навчальний заклад»

НВК Чайка 2017


 Відеофільм «Від 2 до 10»


 

ДНЗ №133

Педагогічний досвід «Ігрова технологія інтелектуально-творчого розвитку дітей дошкільного віку «Казкові лабіринти гри» В.Воскобовича»

Казкові лабіринти гри ДНЗ №133


 


 


 


ДНЗ №133 
Відеофільм «Казкові лабіринти гри»

ДНЗ №74

Педагогічний досвід «Екологічний проект “Відкриваємо  таємниці Чорного моря” як засіб формування екологічної свідомості дітей дошкільного віку»

№74 Проект Чорне море


 

ДНЗ №74
Відкриваємо таємниці Чорного  моря


ДНЗ №140

«Сходинки у розвитку інтелекту та творчості дошкільнят»
за матеріалами педагогічного досвіду «Використання творчих ігор у роботі з дітьми старшого дошкільного віку за системою Б.П.Нікітіна»