Вихователі, асистенти вихователів

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ (посилання, таблиця)

Геогра́фія, або заст. земле́пис[1] (від дав.-гр. γεωγραφία — опис Землі; де γεια — Земля і γραφειν — писати, описувати[2]) — система наук, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, господарство і населення планети, окремих її регіонів та країн, а також зв’язки між природним середовищем і діяльністю людини[3]. В сучасному розумінні поняття «географія» заміщено поняттям «географічні науки».